Σφάλμα
  • Δεν είναι διαθέσιμο το πρότυπο για αυτήν τη σελίδα. Παρακαλώ, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του ιστοτόπου.

M.I.A – Bad Girls

 

Τα τελευταία χρόνια η MIA έχει αποκτήσει μια συνήθεια: Όποιο καινούριο τραγούδι βγάζει γίνεται επιτυχία μέσα σε ελάχιστο χρόνο!